0617422991

Google-logo-225-225

Disclaimer

Gebruik van de website www.websitetoday.nl en www.webhostingtoday.nl

WebsiteToday | WebhostingToday te Veenendaal besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie op haar website. De inhoud en functionaliteit worden zorgvuldig gecontroleerd en geactualiseerd, echter juistheid wordt niet gegarandeerd.
Bezoekers kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten ontlenen. WebsiteToday | WebhostingToday kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik hiervan en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.
Deze website kan voor uw informatie verwijzen naar producten, diensten, websites of publicaties van derden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.

Informatie gebruiken

WebsiteToday | WebhostingToday behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten en merkrechten, met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s. Het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van WebsiteToday | WebhostingToday over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

Wijzigingen

WebsiteToday | WebhostingToday behoudt zich het recht voor om de informatie op de website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

WebsiteToday | WebhostingToday
Lucretia van Merkenlaan 49
3906 WV Veenendaal

KvK nummer 70045984

Voor het laatst gewijzigd op: 8 augustus 2023