5.0 dankzij 26 reviews

Google-logo-225-225.png

Privacyverklaring

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u de website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt WebsiteToday | WebhostingToday om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. WebsiteToday | WebhostingToday gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan WebsiteToday | WebhostingToday verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. WebsiteToday | WebhostingToday beschikt niet over systemen die geautomatiseerd gegevens verzamelen.

Waarvoor?

WebsiteToday | WebhostingToday gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het opstellen van kostenramingen en offertes, het opstellen van overeenkomsten, het uitvoeren van de dienstverlening en het (administratief) afhandelen van opdrachten
 • het onderhouden van abonnementen
 • de financiële afhandeling, waaronder facturering
 • het aanmaken van een account
 • contact opnemen met klanten
 • verwerking van reviews
 • marketingdoeleinden, waaronder nieuwsbrief en/of reclamefolder
 

Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere uw voor- en achternaam, (e-mail) adres en (mobiele) telefoonnummer.

Voor het verwerken van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar wordt toestemming aan ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) gevraagd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is, adviseren wij ouders/vertegenwoordigers om de online activiteiten van kinderen nauwlettend te volgen.

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

 • dit is nodig voor de uitvoering van de (koop- of abonnement)overeenkomst
 • er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening
 • er is een wettelijke verplichting
 • u geeft zelf toestemming

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren en wij samenwerken met derden, of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij bewerkersovereenkomsten ten behoeve van een gelijk beveiligings- en vertrouwelijksheidsniveau. WebsiteToday | WebhostingToday is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Leveranciers/derden

Als u als leverancier of derde met WebsiteToday |  WebhostingToday een contract afsluit en/of aan ons diensten/producten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft het recht om

 • te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)
 • onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)
 • te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)
 • te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet of wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs op een wettelijk toegestane wijze.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Cookies

WebsiteToday | WebhostingToday gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van deze website. Daarnaast worden er cookies gebruikt voor web statistieken. WebsiteToday | WebhostingToday maakt uitsluitend gebruik van technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies. Toestemming voor cookies kan altijd weer worden ingetrokken door de internetinstellingen op uw computer of laptop te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verander mijn Cookie Voorkeuren

Wijzigingen

WebsiteToday | WebhostingToday kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Onze contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke

WebsiteToday | WebhostingToday
Rick Memelink
Lucretia van Merkenlaan 49
3906 WV Veenendaal
info@websitetoday.nl
06 17422991
KvK nummer 70045984

Voor het laatst gewijzigd op: 19 januari 2024

WhatsApp openen
1
💬 Heb je een vraag?
App met Rick van Websitetoday
Hallo 👋
Heb je een vraag over Privacyverklaring? Of kan ik je ergens bij helpen?
Wil je een offerte aanvragen of heb je vragen over onze prijzen? Vul aub. dit formulier in en ik help je graag verder!